ac909d68c20bde9673f496fe8390fea7fa475c51
ac909d68c20bde9673f496fe8390fea7fa475c51

ac909d68c20bde9673f496fe8390fea7fa475c51
ac909d68c20bde9673f496fe8390fea7fa475c51

1/1
Кнопка

Збірник наукових праць

Хмельницького інституту соціальних технологій

    Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна” ‒ наукове рецензоване видання, присвячене дослідженню проблем сучасної педагогіки.

     У виданні уміщено високоякісні наукові статті наукових дослідників: аспірантів, докторантів, викладачів вищих навчальних закладів і співробітників наукових установ.

Призначений для ознайомлення громадськості з результатами дослідницької діяльності вчених.

   Розрахований на науковців, педагогів, соціальних педагогів та соціальних працівників, а також тих, хто цікавиться питаннями педагогічної науки.

Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна” видається з 2008 року.

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: 2 рази на рік.

  Засновником Збірника є Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”.

Збірник наукових праць включено до переліку наукових фахових видань України у галузі педагогічних наук (Постанова президії ВАК України №1-05/8 від 22.12.2010). Зареєстровано в Міністерстві юстиції України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 15618-4090Р від 28.08.2009).

 

Тематика збірника:

-    актуальні проблеми навчально-виховного процесу закладів освіти;

-    актуальні проблеми підготовки фахівців у вищих навчальних закладах;

-    актуальні проблеми навчання та виховання дітей та молоді в інклюзивному освітньому середовищі;

-    актуальні питання соціальної роботи та соціальної педагогіки;

-    психолого-педагогічні аспекти формування особистості;

-    актуальні питання підготовки фахівців фізичного виховання та здоров’я людини та ін.